0
0
بادی میلک آمالفی

بادی میلک (شیر بدن) آمالفی (amalfi Body Milk)

بادی میلک (شیر بدن) آمالفــی "amalfi" دارای بافت رقیق خامه ای، با جذب بسیار سریع، باعث رطوبت رسانی عمقی پوست می شود. فرمولاسیون ویژه بادی میلک های آمالفی "amalfi" با رایحه های متنوع و مغذی از ویتامین های مورد نیاز پوست، به عنوان آبرسان قوی موجب نرمی، لطافت و رفع خشکی پوست بویژه بعد از استحمام می شود.

amalfi Argan Body Milk

بادی میلک (شیر بدن) آرگان آمالفــی "amalfi" حاوی عصاره و روغن آرگان با جذب بسیار سریع، باعث رطوبت رسانی عمقی پوست می شود. فرمولاسیون ویژه بادی میلک آرگان آمالفی "amalfi"  مغذی از ویتامین های مورد نیاز پوست، به عنوان آبرسان قوی موجب نرمی، لطافت و رفع خشکی پوست بویژه بعد از استحمام می شود.

amalfi Q10 Body Milk

بادی میلک (شیر بدن) کوآنزیم Q10 آمالفــی "amalfi" دارای بافت رقیق خامه ای، با جذب بسیار سریع، باعث رطوبت رسانی عمقی پوست می شود. فرمولاسیون ویژه بادی میلک Q10 آمالفی "amalfi" با خاصیت جوانسازی پوست و غنی شده با ویتامین های ضروری، به عنوان آبرسان قوی موجب نرمی، لطافت و رفع خشکی پوست بویژه بعد از استحمام می شود.

amalfi Coconat Body Milk

بادی میلک (شیر بدن) نارگیل آمالفــی "amalfi" دارای بافت رقیق خامه ای، با جذب بسیار سریع، باعث رطوبت رسانی عمقی پوست می شود. فرمولاسیون ویژه بادی میلک نارگیل آمالفی "amalfi" با رایحه نارگیل و مغذی از ویتامین های مورد نیاز پوست، به عنوان آبرسان قوی موجب نرمی، لطافت و رفع خشکی پوست بویژه بعد از استحمام می شود.

amalfi ROSA MOSQUETA Body Milk

بادی میلک (شیر بدن) گل رز آمالفــی "amalfi" دارای بافت رقیق خامه ای، با جذب بسیار سریع، باعث رطوبت رسانی عمقی پوست می شود. فرمولاسیون ویژه بادی میلک گل رز آمالفی "amalfi" با رایحه دل انگیز گل رز و مغذی از ویتامین های مورد نیاز پوست، به عنوان آبرسان قوی موجب نرمی، لطافت و رفع خشکی پوست بویژه بعد از استحمام می شود.

amalfi KARITE Body Milk

بادی میلک (شیر بدن) کرایت آمالفــی "amalfi" دارای بافت رقیق خامه ای، با جذب بسیار سریع، باعث رطوبت رسانی عمقی پوست می شود. فرمولاسیون ویژه بادی میلک کرایت آمالفی "amalfi" برگرفته از دانه درخت Shea جنگل های آفریقای جنوبی با رایحه خاص و مغذی از ویتامین های مورد نیاز پوست، به عنوان آبرسان قوی موجب نرمی، لطافت و رفع خشکی پوست بویژه بعد از استحمام می شود.

amalfi Aloe Vera Body Milk

بادی میلک (شیر بدن) آلوئه ورا آمالفــی "amalfi" دارای بافت رقیق خامه ای، با جذب بسیار سریع، باعث رطوبت رسانی عمقی پوست می شود. فرمولاسیون ویژه بادی میلک آلوئه ورا آمالفی "amalfi" برگرفته از عصاره آلوئه ورا و مغذی از ویتامین های مورد نیاز پوست، به عنوان آبرسان قوی موجب نرمی، لطافت و رفع خشکی پوست بویژه بعد از استحمام می شود.

amalfi Vitamin E Body Milk

بادی میلک (شیر بدن) ویتامین E آمالفــی "amalfi" دارای بافت رقیق خامه ای، با جذب بسیار سریع، باعث رطوبت رسانی عمقی پوست می شود. فرمولاسیون ویژه بادی میلک ویتامین E آمالفی "amalfi" سرشار از ویتامین E، به عنوان آبرسان قوی موجب نرمی، لطافت و رفع خشکی پوست بویژه بعد از استحمام می شود.

amalfi OLIVE Body Milk

بادی میلک (شیر بدن) زیتون آمالفــی "amalfi" دارای بافت رقیق خامه ای، با جذب بسیار سریع، باعث رطوبت رسانی عمقی پوست می شود. فرمولاسیون ویژه بادی میلک زیتون آمالفی "amalfi" برگرفته از روغن زیتون و مغذی از ویتامین های مورد نیاز پوست، به عنوان آبرسان قوی موجب نرمی، لطافت و رفع خشکی پوست بویژه بعد از استحمام می شود.