0
0
خمیردندان آمالفی

خمیردندان آمالفی (amalfi Toothpaste)

خمیردندان های آمالفی "amalfi" حاوی فلوراید محافظ قوی لثه و دندان بوده که از بین برنده باکتری ها و خوشبو کننده دهان می باشد.

amalfi PROTECTING WHITENING

خمیردندان سفید کننده آمالفی "amalfi" حاوی فلوراید و ضد باکتری بوده که جرم دندان ها را از بین برده و موجب سفیدی دندان ها می گردد.

amalfi ICE FRESH WHITENING

خمیردندان سفید و خنک کننده آمالفی "amalfi" حاوی فلوراید و ضد باکتری بوده که جرم دندان ها را از بین برده و  موجب طراوت و خنکی دهان گردیده و سفیدی دندان ها را هدیه می دهد.

amalfi HERBAL WHITENING

خمیردندان سفید کننده گیاهی آمالفی "amalfi" حاوی فلوراید و عصاره 5 گیاه بوده که جرم دندان ها را از بین برده و سفیدی دندان ها را به ارمغان می آورد.