0
0
لوسیون بدن آمالفی

کولونیا آمالفی (amalfi Cologne)

کولونیا آمالفی "amalfi" مایعی مخلوط از الکل و عصاره گیاهان و میوه های معطر می باشد، که علاوه بر خاصیت ضدعفونی کننده، از بین برنده چربی و تعرق پوست بوده و به عنوان لطیف کننده و خوشبو کننده پوست بویژه بعد از استحمام مورد استفاده قرار می گیرد.

amalfi Lavender cologne

کولونیا اسطوخودوس آمالفی "amalfi" مایعی مخلوط از الکل و عصاره گیاه اسطوخودوس می باشد، که علاوه بر خاصیت ضدعفونی کننده، از بین برنده چربی و تعرق پوست بوده و به عنوان لطیف کننده و خوشبو کننده پوست بویژه بعد از استحمام مورد استفاده قرار می گیرد.

amalfi CLASSIC COLOGNE

کولونیا کلاسیک آمالفی "amalfi" مایعی مخلوط از الکل با رایحه طبیعی می باشد، که علاوه بر خاصیت ضدعفونی کننده، از بین برنده چربی و تعرق پوست بوده و به عنوان لطیف کننده و خوشبو کننده پوست بویژه بعد از استحمام مورد استفاده قرار می گیرد.

amalfi CARIBBEAN LEMONES COLOGNE

کولونیا لیموهای کارائیب آمالفی "amalfi" مایعی مخلوط از الکل و عصاره خوش عطر لیموهای کارائیبی می باشد، که علاوه بر خاصیت ضدعفونی کننده، از بین برنده چربی و تعرق پوست بوده و به عنوان لطیف کننده و خوشبو کننده پوست بویژه بعد از استحمام مورد استفاده قرار می گیرد.